Røykeslutt

Ønsker du å bli røykfri med hjelp av hypnose? 

For å klare det må du virkelig ha bestemt deg for at det er det du vil. Det er viktig er at du virkelig VIL bli røykfri, og at du er motivert. Ingen kan få deg til å gjøre noe du selv ikke vil!
Kjenn etter: Er du er klar for å legge bort røyken? Kjenner du at du vil, at du er motivert, men at du bare trenger litt hjelp? Da er hypnose en av de mest effektive metodene som du kan bruke til å oppnå ditt mål. Ved å arbeide med den delen av ditt sinn (det ubevisste) som får deg til å røyke, mot din vilje og bedre vitende, kan motstand i ditt ubevisste sinn fjernes.

Hvorfor viljestyrke som oftest ikke er tilstrekkelig.

Når man vil bli kvitt en uvane er det nærliggende å tro at det krever sterk vilje. «Jeg har ikke nok viljestyrke til å klare dette». Da er det nyttig å være klar over at viljestyrke er en del av ditt bevisste sinn. Alle vaner og uvaner kontrolleres imidlertid av ditt ubevisste sinn. Og det ubevisste sinnet er sterkere enn det bevisste sinnet. Dette er årsaken til at mange fortsetter å røyke, til tross for at de ønsker å slutte. Altså må man jobbe for å endre tankene sine. Jeg sier at mesteparten av røykesuget ditt sitter i tankene dine!

Det er også årsaken til at hypnose er en effektiv og virkningsfull metode og bruke når man vil bli røykfri. Med hypnose kan vi påvirke det ubevisste sinnet ditt til å danne nye vaner og tanker. Det er lett å slutte, men vanskelig å la være og begynne igjen. Lær deg teknikker som endrer dine ubevisste tanker, og du blir varig røyfri! 

Første time: 

Denne første ”timen” er lengre en de følgende timene. Du gjennomgår et inntaksintervju, vi går gjennom dine røykevaner og du får innføring i praktiske detaljer. Du får også svar på alle dine spørsmål om hypnose og EFT.  Du setter din dato for å bli røykfri = din «frigjøringsdato».

Vi  fokuserer på nedtrapping frem til din neste time. Du vil altså ikke slutte å røyke etter denne timen, men du vil merke forandringer i røykevanene dine.  Du vil få hjemmelekse som skal gjennomføres til andre time. 

Andre timen: 

Du vil nå komme tilbake for en hypnosetime, og vi først ser på hva som har skjedd med røykingen siden sist. Vi gjør hypnose sammen, og du vil etter denne timen drastisk redusere røykingen frem til neste time. Flere velger å bli røykfrie fra denne timen. Du får en ny hjemmelekse som skal gjennomføres til tredje timen. 

Tredje timen: 

Denne timen vil ligne på den forrige, og de fleste er nå nede på under halvparten av antall sigaretter per dag. Dette vil være din siste dag som røyker.

Det er stengt for kommentarer.