Klassisk massasje

Massasje – Klassisk Svensk Massasje

Den Svenske klassiske massasjen er verdensberømt. Gjennom knaing, glidninger og trykk løser massasjen opp spenninger i hele kroppen og gir en behagelig og skjønn avslapning. Regelmessig massasje fjerner tretthet og smerte i områdene som blir behandlet. Du føler deg roligere, mykere og mer bevegelig.

Den klassiske massasjen har aner langt tilbake i tid, fra Kon-Fu-Tse for 5000 år siden. I løpet av de siste årene har forskningsstudier vist klare resultater som viser hvorfor massasje har så positive effekter; hvilehormoner frigjøres, blodsirkulasjonen øker, musklenes spenning avtar osv. Massasjens viktigste oppgave er å løse opp spenninger i muskulaturen som kan oppstå pga. dårlig arbeidsstilling eller anstrengelse av en eller annen art, men kan også ha mer følelsesmessige årsaker som stress, sinne og angst. Slike spenninger setter seg også i kroppen og kan ofte gi smerter i f.eks. rygg, skuldre, nakke, hofter og knær. Den klassiske massasjen er en av de viktigste behandlingsmetodene mot muskelspenninger og har stor betydning for velvære for kropp og sjel.

Gradvis finner forskere flere bevis for hvilke enorme muligheter som finnes i virkningene av massasje. Kanskje er det ikke så underlig at tradisjonell medisin i hele verden har brukt berøring som en av sine viktigste metoder i ulike epoker. Vi vet med sikkerhet at massasjemetoder har vært en viktig del av medisinen i India, Kina og Hawaii – og mange andre deler av verden.

Effektene

Musklene blir smidigere og mer elastiske. Musklenes næringsopptak øker. Tilhelingen av sliten og/eller skadet muskulatur går raskere og fibrosedannelsen minsker. Massasjen virker avslappende på muskulaturen. Massasje påvirker i tillegg det autonome nervesystemet som refleksorisk øker blodsirkulasjonen. Gjennomstrømningen i kappilærårene (hårrørsårene) øker, både vevets blodvolum og sirkulasjonshastigheten øker. Lymfesirkulasjonen øker, noe som er vist i flere forsøk med massasje.

Oxytocin-hormon

Ved massasje frigjøres oxytocin-hormoner, som er hormonet for ro og velvære. Oxytocin er en motpol mot «kamp-og flukt» hormonene som aktiviseres av stress. Dermed kan vi si at massasje har virkning mot stress. Oxytocin har mange flere gode virkninger; det senker angstnivået, høyner smerteterskelen, forbedrer funksjonene i immunforsvaret, senker blodtrykket, øker næringsopptaket, virker gunstig på våre evner til problemløsning, øker sårtilhelingsprosessene m.m. Forskere mener at gjentagende økninger av oxytocinnivåene gir et langvarig effektmønster som kan opprettholdes over lang tid. Oxytocin påvirker igjen nivåene av dopamin, serotonin, noradrenalin og adrenalin. (Moberg, Kerstin Uvnäs, Forsker ved TRI, Florida USA).

Dopamin; er en signalsubstans i hjernen som påvirker våre følelser i forbindelse med hjernens belønningssystem.
Seretonin; er en signalsubstans i sentralnervesystemet som påvirker søvn, apetitt, seksuell lyst, sinnsstemninger, angst, tenkeevne og hukommelsen.

Klassisk massasje/Swedish massage
Vanligvis benytter massøren en olje eller krem for å redusere friksjon og få en glidende bevegelse, men det brukes såpass lite at man samtidig får en tøyningseffekt av friksjonen som oppstår. Massasjeformen ble utviklet av Per Henrik Ling (1776-1839) som var gymnastikklærer i Sverige, derav navnet «Svensk massasje». Den nederlandske Johan Georg Mezger (1838-1909) satte de franske navnene på teknikkene og systematiserte massasjen slik vi kjenner den i dag. I Norge bruker vi vanligvis bare å omtale det som «Klassisk massasje» men i utlandet er det bedre kjent som «Swedish massage». (www.massasje.info)

Se www.massasjeforbundet.no for mer informasjon.

Det er stengt for kommentarer.