Hypnose/ Hypnoterapi

Hva er Hypnose?
Hypnose er en tilstand hvor kroppen din er svært avslappet, mens bevisstheten din er fokusert om et lite område. Under hypnose er vår bevissthetstilstand endret til noe som er forskjellig fra både våken tilstand og fra søvn. Du kommer i en dypt avspent og avslappet tilstand. I denne tilstanden får vi tilgang til ressurser og kreativitet som vi ikke er i kontakt med i bevisst tilstand. Vårt ubevisste sinn er gjerne svært mottakelig for positive forslag, slik at endring av vaner og uønskede tankemønstre kan skje.

Hva er hypnoterapi?
Hypnoterapi er terapeutisk bruk av hypnose.

I hypnoterapi henvender vi oss til det ubevisste sinn. Hypnose er en svært avslappende og behagelig tilstand der det bevisste og ubevisste sinn kan samarbeide. Oftest ligger problemene med å oppnå ønskede endringer i det ubevisste sinn. Du vil f.eks. gjerne slutte å røyke, men får det ikke til fordi ditt ubevisste sinn vil fortsette å utføre gamle vaner til vi lærer de nye gode vanene. Med hypnoterapi klarer 8 av 10 å stumpe røyken.

Hypnoterapi kan til en viss grad sammenlignes med en styrt meditasjon. Du må selv velge å slappe av, og kommer da i en meget avslappet tilstand der ditt ubevisste sinn er mer mottagelig for de forslag din terapeut gir deg. Du kan også komme i kontakt med nye, positive krefter og ressurser gjennom hypnoterapien. Du er selv hele tiden i kontroll og kan når som helst avslutte dersom du ønsker det.

Når ditt bevisste og ubevisste sinn jobber sammen, er det mye enklere å oppnå endringer enten det dreier seg om spisevaner, røykeslutt, søvnmønster, angst, fobier, motivasjon eller andre endringer man ønsker.

I tradisjonell hypnoterapi er det oftest bare terapeuten som snakker og det blir laget en form for omprogrammering av uønsket adferd (du har ikke lenger lyst til å røyke, spise sjokolade etc.) gjennom det som kalles positive forslag.

Hvordan oppleves det å være hypnotisert?
I en hypnotisk tilstand opplever vi oss selv og omgivelsene på en annerledes måte enn vi vanligvis gjør. Blant annet er vi sterkt konsentrert, oppmerksomheten er fokusert, hukommelsen er skjerpet og tidsbegrepet oppleves ofte annerledes. 
Videre er vi gjerne dypt avslappet, hvilket gir en følelse av ro og velvære hvor stress- og spenningsnivået i kroppen reduseres.

Denne hypnosesituasjonen gir en følelse av kontroll, kanskje i motsetning til hva mange synes å tro, og at vi opplever å ha valg. Hypnose er således en aktiv tilstand, og ikke en passiv.

Se www.hypnoseakademiet.no for mer informasjon.

Det er stengt for kommentarer.